Przygotowanie do zabiegów
  

  
    


  
  
    
  

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
uwagi dot. działania placówek
Lekarz

Przygotowanie do zabiegów


 

Przygotowanie do zabiegów

1.Przygotowanie do kolonoskopii.

 
Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń. 

        Aby badanie mogło być wykonane prawidłowo niezbędne jest użycie jednego z niżej podanych preparatów;

                  EZICLEN,  FORTRANS,  MOVIPREP,  FLEET,CITAFLET

Na trzy dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego i maku.

· W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Inne napoje można pić w dowolnej ilości.

· W dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, natomiast wodę można pić do 6 godzin przed badaniem.

· Proszę zgłosić się na badanie z osobą towarzyszącą do C.M. Salus w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 3a (I piętro) o godz. 14-tej.

-Wypis pacjenta do domu około godz. 20-tej.

UWAGI:

1. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków

(np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody.

2. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka.

3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane). Informacja o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będzie zawarta w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

4. Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.

5. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, EKG,  oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych takich jak: morfologia, elektrolity,  grupa krwi. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. Wskazane jest zabranie ze sobą tych leków.

6. Po badaniu wykonanym w znieczuleniu pacjent przebywa w sali obserwacyjnej przez około 2 godziny; po tym czasie pod opieką osoby towarzyszącej może udać się do domu. Obowiązuje 12-godzinny bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i maszyn mechanicznych oraz picia alkoholu. W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej obserwacji w oddziale szpitalnym. Prosimy uwzględnić to w swoich planach.

7. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.

8. Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.

9. Do przyjęcia proszę zgłosić się z wymienionymi dokumentami:

a)dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego inny dokumenty tożsamości zawierający PESEL pacjenta)

b) skierowanie do szpitala powinno być wystawione do Oddziału Chirurgi I Dnia C.M. SALUS  - na druku wymaganym przez Narodowy Fundusz  Zdrowia i zawierać: nazwę jednostki chorobowej oraz nazwę konkretnego badania, procedury medycznej

c) dokument ubezpieczeniowy uprawniający do leczenia:

10. Osoby zatrudnione na umowę o pracę - legitymacja ubezpieczeniowa (legitymacja musi być podstemplowana przez zakład pracy co  miesiąc, w     miarę możliwości prosimy o dostarczenie druku RUMA z ostatniego miesiąca)

· emeryci i renciści - ostatni odcinek emerytury - renty

· osoby prowadzące działalność gospodarczą - ostatni dowód wpłaty składki ZUS

· osoby przebywające na zasiłku przedemerytalnym - decyzja o przyznanym zasiłku

· osoby bezrobotne - zaświadczenie z urzędu pracy i legitymacja ubezpieczeniowa podstemplowana przez urząd pracy (legitymacja musi być  podstemplowana co l miesiąc)

· osoby uczące się - aktualna legitymacja szkolna lub ważna legitymacja dla członków rodziny pracownika (legitymacja musi być podstemplowana       przez zakład pracy co 3 miesiące

     PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ OBUWIA ZMIENNEGO (KAPCIE,KLAPKI,TENISÓWKI).

 


 

2.Przygotowanie do operacji przepukliny

1. Prosimy o dostarczenie w dniu zabiegu skierowania od lekarza rodzinnego z adnotacją:

Skierowanie do Szpitala na Oddział Chirurgii Jednego Dnia –  Centrum Medyczne SALUS – Kłodzko ul. Kusocińskiego 3a.

2. Pacjent powinien mieć wykonane wcześniej co najmniej 2 dawki szczepienia przeciwko WZW typu B;

3. Na 2 tygodnie przed zabiegiem prosimy nie przyjmować salicylanów {aspiryna, polopiryna}

4. Bezpośrednio przed zabiegiem należy wykąpać się , usunąć makijaż (w tym lakier do paznokci), zdjąć biżuterię.

5. Prosimy o dostarczenie aktualnych wyników badań: EKG, morfologia krwi z płytkami,

czas koalinowo-kefalinowy{APTT}, wskaźnik protrombinowy, badanie ogólne moczu;

ewentualnie karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach bądź konsultacje specjalistów, wynik grupy krwi , jeśli był wcześniej wykonany.

6. Wdniu operacji : ogolić operowaną stronę  od pępka po pachwinę i spojenie łonowe

do godziny 10:00 zjeść śniadanie i wypić ok.1 litr płynów {herbata, kawa, soki}, zażyć ewetualne leki. Od godz. 10:00 nie jeść i nie pić !!!

O godz. 14:30 zgłosić się do Centrum Medycznego SALUS Kłodzko ul. Kusocińkiego 3a.

7. Prosimy zabrać ze sobą: skierowanie do szpitala, wyniki badań, książeczkę ubezpieczeniową, dowód osobisty, NIP zakładu pracy, przybory toaletowe, ręcznik, pidżamę, pantofle, przyjmowane na stałe leki, 

8. Pacjentki nie mogą być operowane tuż przed krwawieniem miesiączkowym i w okresie krwawienia miesiączkowego.

9. Pacjent wychodzi do domu w dniu następnym rano po śniadaniu i wykonanym opatrunku, otrzymując kartę informacyjna i zwolnienie lekarskie poszpitalne.
3.Przygotowanie do operacji żylaków kończyn dolnych

 

        1.Prosimy o dostarczenie  skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty z adnotacją:

Skierowanie do Szpitala na Oddział Chirurgii Jednego Dnia – Centrum Medyczne Salus -  Kłodzko ul. Kusocińskiego 3a.

        2.Pacjent powinien mieć wykonane wcześniej co najmniej 2 dawki szczepienia przeciwko WZW typu B;

        3.Na 2 tygodnie przed zabiegiem prosimy nie przyjmować salicylanów {aspiryna, polopiryna}

        4.Bezpośrednio przed zabiegiem należy wykąpać się , usunąć makijaż (w tym lakier do paznokci), zdjąć biżuterię.

        5.Prosimy o dostarczenie aktualnych wyników badań: EKG, morfologia krwi z płytkami,

czas koalinowo-kefalinowy{APTT}, wskaźnik protrombinowy, badanie ogólne moczu;

Doppler żył kończyn dolnych,ewentualnie karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach bądź konsultacje specjalistów, wynik grupy krwi (jeśli był wcześniej wykonany)

        6.W dniu operacji : ogolić dokładnie operowaną kończynę wraz z pachwiną i spojeniem łonowym.

do godziny 10:00 zjeść śniadanie i wypić ok.1 litr płynów {herbata, kawa, soki}, zażyć ewetualne leki. Od godz. 10:00 nie jeść i nie pić !!!

O godz. 14:30 zgłosić się do C.M. SALUS Kłodzko ul. Kusocińkiego 3a.

        7.Prosimy zabrać ze sobą: skierowanie do szpitala, wyniki badań, książeczkę ubezpieczeniową, dowód osobisty, NIP zakładu pracy, przybory toaletowe, ręcznik, pidżamę, pantofle, przyjmowane na stałe leki.

        8.Pacjentki nie mogą być operowane tuż przed krwawieniem miesiączkowym i w okresie krwawienia miesiączkowego.

        9.Pacjent wychodzi do domu w dniu następnym rano po śniadaniu i wykonanym opatrunku, otrzymując kartę informacyjna i zwolnienie lekarskie poszpitalne.

       10.W wyniku przeprowadzonej operacji na przyśrodkowej powierzchni uda i podudzia zawsze występują podbiegnięcia krwawe, co jest wynikiem strippingu żyły odpiszczelowej.

 

       WAŻNE!! Na drugi dzień po operacji należy chodzić używając operowanej kończyny bez   jej usztywniania w stawach oraz bez używania kul łokciowych ani ramiennych.

 


4.Przygotowanie do artroskopii kolana

 

        1.Prosimy o dostarczenie  skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty z adnotacją:

Skierowanie do Szpitala na Oddział Chirurgii Jednego Dnia – Centrum Medyczne Salus -  Kłodzko ul. Kusocińskiego 3a.

        2.Pacjent powinien mieć wykonane wcześniej co najmniej 2 dawki szczepienia przeciwko WZW typu B;

        3.Na 2 tygodnie przed zabiegiem prosimy nie przyjmować salicylanów {aspiryna, polopiryna}

        4.Bezpośrednio przed zabiegiem należy wykąpać się , usunąć makijaż (w tym lakier do paznokci), zdjąć biżuterię.

        5.Prosimy o dostarczenie aktualnych wyników badań: EKG, morfologia krwi z płytkami,

czas koalinowo-kefalinowy{APTT}, wskaźnik protrombinowy, badanie ogólne moczu;

ewentualnie karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach bądź konsultacje specjalistów, wynik grupy krwi (jeśli był wcześniej wykonany)

       6.W dniu operacji ogolić operowaną kończynę od połowy łydki do połowy uda

do godziny 10:00 zjeść śniadanie i wypić ok.1 litr płynów {herbata, kawa, soki}, zażyć ewetualne leki. Od godz. 10:00 nie jeść i nie pić !!!

O godz. 14:30 zgłosić się do C.M. SALUS Kłodzko ul. Kusocińkiego 3a.

        7.Prosimy zabrać ze sobą: skierowanie do szpitala, wyniki badań, książeczkę ubezpieczeniową, dowód osobisty, NIP zakładu pracy, 4 elastyczne szerokie bandaże, przybory toaletowe, ręcznik, pidżamę, pantofle, przyjmowane na stałe leki.

        8.Pacjentki nie mogą być operowane tuż przed krwawieniem miesiączkowym i w okresie krwawienia miesiączkowego.

        9.Pacjent wychodzi do domu w dniu następnym rano po śniadaniu i wykonanym opatrunku, otrzymując kartę informacyjna i zwolnienie lekarskie poszpitalne.

       10.Istnieje możliwość, że po operacji potrzebny będzie stabilizator na kolano lub kule łokciowe. (można zakupić na miejscu w sklepie ortopedycznym)

 


5.Przygotowanie do operacji żylaków odbytu


        1.Prosimy o dostarczenie  skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty z adnotacją:

Skierowanie do Szpitala na Oddział Chirurgii Jednego Dnia – Centrum Medyczne Salus -  Kłodzko ul. Kusocińskiego 3a.

        2.Pacjent powinien mieć wykonane wcześniej co najmniej 2 dawki szczepienia przeciwko WZW typu B;

        3.Na 2 tygodnie przed zabiegiem prosimy nie przyjmować salicylanów {aspiryna, polopiryna}

        4.Bezpośrednio przed zabiegiem należy wykąpać się , usunąć makijaż (w tym lakier do paznokci), zdjąć biżuterię.

        5.Prosimy o dostarczenie aktualnych wyników badań: EKG, morfologia krwi z płytkami,

czas koalinowo-kefalinowy{APTT}, wskaźnik protrombinowy, badanie ogólne moczu;

ewentualnie karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach bądź konsultacje specjalistów, wynik grupy krwi (jeśli był wcześniej wykonany)

       6.W dniu operacji ogolić okolicę odbytu

do godziny 10:00 zjeść śniadanie i wypić ok.1 litr płynów {herbata, kawa, soki}, zażyć ewetualne leki. Od godz. 10:00 nie jeść i nie pić !!!

O godz. 14:30 zgłosić się do C.M. SALUS Kłodzko ul. Kusocińkiego 3a.

          7.Prosimy zabrać ze sobą: skierowanie do szpitala, wyniki badań, książeczkę ubezpieczeniową, dowód osobisty, NIP zakładu pracy, przybory toaletowe, ręcznik, pidżamę, pantofle, przyjmowane na stałe leki.

        8.Pacjentki nie mogą być operowane tuż przed krwawieniem miesiączkowym i w okresie krwawienia miesiączkowego.

        9.Pacjent wychodzi do domu w dniu następnym rano po śniadaniu i wykonanym opatrunku, otrzymując kartę informacyjna i zwolnienie lekarskie poszpitalne.